การสรุปข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี

อาเซียนได้สร้างอุปสรรคด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเกี่ยวกับสินค้าประมาณ 6,000 รายการซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ศุภชิตเรียกร้องให้ไทยผลักดันให้มีการสรุปข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีภายใต้การเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคซึ่งประกอบด้วย 16 ประเทศ ข้อตกลงการค้าเสรีเขากล่าวว่าจะนำไปสู่การค้าระหว่างสมาชิกมากขึ้น

เนื่องจากการค้าโลกอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงครามการค้า นอกจากนี้เขาเสริมว่าเอเชียจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน นายศุภชัยยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลต่อไปควรเป็นตัวอย่างของมาเลเซียและเสริมกำลังแรงงานที่ไม่มีทักษะของประเทศไทย เช่นเดียวกันเขากล่าวว่ารัฐบาลต่อไปควรเพิ่มการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรกรรมเป็นสองเท่า