การลงทุนเพื่อชดเชยกับความไม่แน่นอนของภาคต่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จะเพิ่มขึ้นเพียงตัวเลขเดียวเนื่องจากรัฐบาลไทยพยายามดึงดูด FDI ในขณะที่การลงทุนภาครัฐทั้งหมดในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่า 747 พันล้านบาทโดยโครงการพิเศษ 600,000 ล้านบาทและโครงการขนส่งขนาดใหญ่ประมาณ 157 พันล้านบาท กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าการลงทุนภาครัฐในปี 2562

จะมีมูลค่ารวม 813 ล้านบาทโดยมีโครงการลงทุนทั่วไปประมาณ 649,000 ล้านบาทและโครงการขนส่งขนาดใหญ่ประมาณ 164 พันล้านบาท เศรษฐกิจไทยอาจมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี (ในปีหน้า) ด้วยความช่วยเหลือจากการลงทุนเพื่อชดเชยกับความไม่แน่นอนของภาคต่างประเทศเช่นการส่งออกและการท่องเที่ยว นายณัฐพรไตรรัตนศิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยว่า สัมมนาในวันศุกร์ การวิเคราะห์การส่งออกของธนาคารชี้ให้เห็นการเติบโตที่ช้าลงในปี 2562